Angst

Hjertebanken, svedige og kolde hænder, dårlig søvn, tanker der flyver rundt og en generel uro i din krop. Er det noget du kan nikke genkendende til? Angst er en forholdsvis almindelig lidelse. I Danmark registreres angst i almen praksis hos 5-15 % af befolkningen, men forskningen viser at mange angstlidelser overses (Sundhed.dk). Angst er forbundet med og påvirker både krop og sind.

Hvad er angst?

For at forstå angst er det vigtigt at vide, hvad frygt er, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Frygt er en almindelig reaktion på truende eller farlige hændelser. Angst er en overdreven reaktion som kan opstå uden en direkte årsag. Angst kan blive udløst af stress eller opstå helt uden varsel som et panikanfald. Angst kan også blive udløst ved helt almindelige dagligdags situationer. Det kan være, når du tager bussen, handler ind eller sidder i større forsamlinger.

For nogle udløses angsten af det samme dyr, genstand eller situation. Det kaldes for fobisk angst og fobier. Der findes mange forskellige fobier. Nogle har en fobi overfor højder, edderkopper, små rum eller nåle. Hvis du har en fobi eller din angst udløses ved for eksempel at handle ind, vil du sikkert prøve at undgå det. Det betyder at, angsten begrænser dig og din hverdag. Selv mild angst kan blive dominerende og styre dagligdagens aktiviteter, fordi du vil undgå de udfordrende situationer. Uden hjælp kan det føles umuligt ikke at lade sig begrænse af angsten.

Få hjælp til at håndtere din angst her

Hvordan føles angst?

Når du oplever angst er det både psykisk og fysisk. Følelsen af angst behøver ikke være ens og kan variere fra person til person. Der er dog nogle generelle symptomer som mange oplever – de er oplistet herover. 

 

Det er normalt at opleve frygt, uro og nervøsitet en gang i mellem, men når angsten begynder at sætte begrænsninger for dig og din hverdag, er det vigtigt at opsøge hjælp. Rådgivning kan hjælpe dig med at tackle udfordrende situationer og give dig konkrete redskaber og strategier, som kan hjælpe dig i hverdagen.

 

Angstens forskellige former

Der er ikke én klar definition på angst, der findes mange former og definitioner. Angstlidelsernes symptomer er dog oftest meget ens. Det er desuden vigtigt at nævne, at personer med angst ikke altid oplever blot en af typerne, men kan have flere af dem samtidigt. Typerne af angstlidelser er blandt andet:

Generaliseret angst er karakteriseret ved en grundlæggende uro og ængstelse, som stort set hele tiden er til stede. Generel angst viser sig som dominerende bekymringer om for eksempel din familie, uddannelsesliv eller økonomi. Alle mennesker bekymrer sig, men med angst bekymrer du dig i en sådan grad, at det forstyrrer dit liv. Denne type angst skiller sig ud fra de andre mere specifikke angstlidelser. Symptomerne for generel angst er især:

 • Følelse af stress
 • Spændinger i musklerne
 • Træthed
 • Rysten og uro
 • Søvnforstyrrelse
 • Svært ved at koncentrere sig

Hvis du lider af sygdommen, vil du derudover typisk have katastrofetanker. Det er ubehagelige tanker om, at dig selv eller en som står dig nær rammes af en sygdom eller ulykke. Personer med generaliseret angst, går med en grundlæggende angstfølelse, som fylder meget og kan hæmme dagligdagen.

Panikangst er kendetegnet ved mange tilbagevendende anfald, som kommer pludseligt og ikke i forbindelse med specifikke situationer. Et anfald varer ofte kun få minutter, men vil føles som længere. Panikanfald opleves som en intens følelse af frygt eller ængstelse. Mange der får et anfald oplever en uvirkelighedsfølelse, hvor de ser sig selv på afstand, eller oplever at tingene omkring dem ikke er virkelige. Der er især mange fysiske symptomer forbundet med et angstanfald:

 • Hjertebanken
 • Rysten
 • Åndenød
 • Ondt i brystet
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Følelse af kulde og varme

Det er en meget voldsom oplevelse at have et angstanfald, og det fører ofte til forbier og en konstant bekymring. Du vil begynde at undgå steder, hvor du tidligere har haft anfald, eller hvor det kan være svært at få hjælp. Derudover kan panikangst føre til konstant bekymring for det næste anfald – en angst for angsten.

Social angst eller social fobi er karakteriseret ved en tilbagevendende og overdrevet angst, som optræder ved mødet med andre mennesker. Mange med social angst har samtidig generaliseret angst. Angsten kan udløses af sociale interaktioner, at blive observeret eller performe foran andre. For eksempel situationer som:

 • At tale i større eller mindre grupper
 • At spise et offentligt sted
 • At lave noget mens andre lytter eller ser på
 • At henvende sig til andre og tale i telefon

Det opleves ofte som en stor bekymring for, hvad andre tænker om en. Med social angst vil du forsøge at undgå situationerne, hvilket skaber begrænsninger for et almindeligt hverdagsliv.

Specifik fobi dækker over en lang række lidelser. Fobier for en særlig genstand, dyr eller situation. Det er karakteriseret ved en markant og overdreven frygt for eksempelvis højder, små rum, edderkopper eller åbne pladser.

Sygdomsangst eller hypokondri er karakteriseret ved en vedvarende frygt for sygdomme og opmærksomhed på muligheden for at have alvorlige fysiske sygdomme. Personer med hypokondri vil ofte fejltolke almindelige kropssignaler eller symptomer og give udtryk for vedvarende fysiske gener.

Angst hos unge i uddannelse

Hos unge er angst en hyppig psykisk lidelse. Angst kan, hvis du ikke får hjælp, sætte mange begrænsninger for livet. Dermed kan sygdommen dominere unges personlige udvikling og uddannelsesliv. Forskningen og flere undersøgelser viser, at unge under uddannelse ikke trives (dr.dk). Det kan være svært at sige præcist, hvad årsagerne er, men der lægges især vægt på uddannelseskulturen. Der er for eksempel mange unge, som føler sig presset af det såkaldte karakterræs. De unge føler sig ikke gode nok, hvis de ikke får topkarakter, hvilket kan medvirke til sociale og personlige problemer såsom forventningspres, stress og præstationsangst.

Den stigende mistrivsel betyder desværre, at mange unge vælger at droppe ud af sin uddannelse. Undersøgelser dokumenterer, at det ofte er psykiske udfordringer, som er skyld i det stigende frafald. Angst især kan påvirke unges uddannelsesliv, hvis de ingen hjælp får. Både fordi symptomerne er med til at opretholde mistrivslen, og fordi uddannelseskulturen påvirker og kan udløse angsten. Derfor er der mange unge under uddannelse, som lider af angst, særligt stressudløst angst, præstationsangst og eksamensangst.

ANGST ER IKKE EN NATURLOV​

Hos Elevaid kan vi hjælpe dig med at mindske og kontrollere din angst. Det gør vi bl.a. med Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), som er en velegnet og veldokumenteret metode til at afhjælpe angst. 

Kontakt os her og få hjælp.

Fysiske symptomer for angst

 • Hjertebanken
 • Høj puls
 • Rysten
 • Bleghed
 • Kolde hænder og fødder
 • Tendens til at svede
 • Muskelspændinger i kroppen
 • Anfald med åndenød og hyperventilation

Psykiske symptomer for angst

 • Uro
 • Nervøsitet
 • Bekymringer
 • Tankemylder
 • Ængstelige følelser