Elevaid er en del af

CompanYoung er en familie af fire stærke brands med ekspertise inden for tiltrækning, rekruttering, digitalisering og fastholdelse af unge til uddannelser, virksomheder og brancher. Sammen er vi markedsledende i vores felt, og vores kompetencer, teknologier og produkter sætter os i stand til at skabe blivende resultater for vores kunder. Vi skaber dagligt resultater for over 500 kunder i Danmark, hvor vores løsninger, rådgivning og services hvert år påvirker mere end 100.000 unge.

Kom Forrest i feltet på trivsel

og hjælp flere elever med at gennemføre

Referencer

Gør noget godt for eleverne - og gør en god forretning

Elevaids trivselspakke understøtter skolers arbejde med trivsel og fastholdelse, så flere unge både trives og gennemfører deres uddannelse. Det er godt for den enkelte elev og godt for skolens økonomi. Trivselspakken består af både trivselsværktøjet og elevrådgivningen, men kan også rekvireres hver for sig. Uanset pakkens sammensætning, så har vi dokumentation for øget trivsel og fastholdelse, når skoler benytter Elevaids trivselsværktøj og elevrådgivning. Summa summarum: Det kan betale sig at investere i trivsel, for der er både et stort menneskeligt og økonomisk afkast.

Skole X køber Elevaids trivselspakke i ét år for 87.600 kr. Det giver 250 elever adgang til at lave løbende trivsels-check-ins via appen. Dertil får 20 elever et individuelt rådgivningsforløb på ca. 8 sessioner hver.

  • Med Elevaids trivselsværktøj identificerer skolen 40 elever, der mistrives, som skolen ville have haft svært ved at identificere via. ’traditionelle’ kilder.
  • 20 ud af 40 identificerede elever tager imod elevrådgivning hos Elevaid
  • 10 ud af de 20 identificerede elever fastholdes i uddannelse, hvor primære årsag er positiv effekt af elevrådgivningen 

Skole X beholder taxameterstøtte svarende til 10 elever med gennemsnitlig ”taxameterværdi” på 70.000 kr. per elev.

→ Resultat: Øget trivsel blandt elever + økonomisk gevinst på 612.400 kroner, når Elevaids trivselspakke er betalt.

Case 1: Strategisk trivselsarbejde på Tietgen Business

Tietgen Business arbejder de målrettet med trivselsdata. Skolen er netop nu i gang med at anvende Elevaids trivselsværktøj som led i deres arbejde med strategisk trivsel: Med Elevaids app tager de temperaturen på elevernes trivsel hver anden uge med fem korte spørgsmål.

“Det gør, at vi som skole – som kontaktlærere, som vejledere – får elevernes billede af hvordan de har det og ikke kun et billede ud fra studieaktivitet, fremmøde og hvad en kontaktlærer umiddelbart vurderer i klasselokalet,” fortæller Martin Larsen, ansvarlig for studiemiljøet på Tietgen Business.

Videoen er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut i forbindelse med en undersøgelse af elevtrivsel på Erhvervsuddannelser. Se mere om undersøgelsen her.

Case 2: Viby Gymnasium og HF

"På Viby Gymnasium har vi et godt samarbejde med Elevaid. Elevaid har hjulpet en bred elevgruppe med alt fra håndtering af angst- og stressproblematikker til motivation og gennemførsel af eksaminer. Vi har oplevet, at både elever og studievejledere har været meget glade for både samtaleforløb og samarbejde. Elevaid styrker skolens trivselsarbejde."
Tine Ørum Secher
Tidligere uddannelsesleder, Viby Gymnasium & HF

Hør hvordan vi forebygger frafald på Viby Gymnasium i indslag lavet af P1 Morgen.

Vi ved, hvordan det er at være ung

Vi er specialiseret i at finde trivselsløsninger til unge. Med vores trivselsværktøj kan skoler let få overblik over trivslen på skolen og støtte hvor behovet er. Vores elevrådgivning varetages af fagligt kompetente og specialtrænede psykologistuderende på kandidatuddannelsen, som superviseres af en autoriseret psykolog. 

Samarbejdspartnere

omtalt i

Følg os på Facebook og Linked-in