Moderne trivselsværktøj

Med Elevaids trivselsværktøj får uddannelsesinstitutioner løbende indblik i, hvilke elever der trives og mistrives – også når de er hjemsendte, har fjernundervisning eller er i praktikker. Med app’en kan unges sociale og psykiske problemer identificeres, inden udfordringerne vokser sig for store.

Eleverne svarer på 5 trivselsspørgsmål, som er udviklet af WHO, hver 14. dag. Det giver et live overblik over trivslen på skolen og mulighed for at igangsætte initiativer, som kan hjælpe eleverne.

Få overblikket

Ledelse og studievejledning kan via dashboardet få et aktuelt overblik over trivslen på skolen. Værktøjet gør det muligt at følge trivslen hos den enkelte elev, for klassen, på årgangen eller hele institutionen.

Med app’en bliver det lettere for skoler at fokusere trivselsindsatser og ressourcer.

Styrk trivslen og forebyg frafald

Tidlig identifikation er nøglen til at sikre god trivsel på skolen. Med live data om elevernes og klassernes trivsel bliver det muligt at reagere hurtigt og igangsætte initiativer. 

Når en elev mistrives får skolen besked og kan dermed hurtigt tilbyde den hjælp eller støtte, som eleven har behov for. Elever kan også selv bede skolen om hjælp via app’en. På den måde sænkes barrieren for hjælp betydeligt.

Vil du vide mere?

Har du eller dine kollegaer brug for en demonstration af trivselsværktøjet eller mere materiale? Vi er klar til at hjælpe jer med trivselsarbejdet.