Det skal være let at identificere mistrivsel

Hvem kan gøre hvad ?

Elever kan

Udvalgte lærere kan

Studievejledere kan

Ledere kan

Identificer, reager, understøt

Spørgsmål og svar

I dag kigger de fleste skoler på fravær og karakterer, når de skal vurdere hvordan eleverne har det. Udfordringen med disse data er, at de er faglige mål, som ikke indfanger elevernes faktiske trivsel. Man risikerer derfor, at mistrivende elever ‘går under radaren’, og at man ikke når at tilbyde den rette støtte eller hjælp i tide. Det kan i sidste ende føre til frafald.

Med Elevaids trivselsværktøj får kontaktlærere og studievejledere løbende indblik i elevernes personlige og sociale trivsel. Den trivsel er afgørende for, om man ønsker at fortsætte sin skolegang. 

Ja, det muligt at teste værktøjet af, for at se om det er noget for jeres skole. En prøveperiode varer 6 måneder, og her får I som skole mulighed for at afprøve værktøjet på udvalgte klasser uden binding. Hvis I er tilfredse med værktøjet løber en almindelig aftale over et skoleår.  

Redskabet er designet til medarbejdere, som arbejder med trivsel, fravær og frafald på skolen. Det er typisk kontakt-/klasselærere, studievejledere og en trivselsansvarlig leder. Med løbende trivselsdata bliver det muligt at opdage mistrivsel og handle i tide. Eleverne vil opleve et øget fokus på deres velbefindende, og flere vil gennemføre.

Værktøjet hjælper lærere og studievejledere med at blive endnu bedre i deres trivselsarbejde. Derfor tilpasses værktøjet til den enkelte organisation, og det trivselsarbejde som allerede er i gang.

Det betyder eksempelvis, at eleverne automatisk påmindes om at lave et trivsels-check-in i appen i dagene op til de “team-møder”, som skolens medarbejdere har. Dermed får lærere og studievejledere nye målinger, som danner grundlag for en kvalificeret dialog om elevernes trivsel og behovet for støtteindsatser.

Interesseret i mulighederne for din skole?