Moderne trivselsværktøj til skoler

Med Elevaids trivselsværktøj får uddannelsesinstitutioner løbende indblik i, hvilke elever der trives og mistrives – også når de er hjemsendte, har fjernundervisning eller er i praktikker. Med app’en kan unges mistrivsel identificeres inden udfordringerne vokser sig uoverskuelige.

Eleverne svarer på 5 trivselsspørgsmål i app’en, som er udviklet af WHO, hver 14. dag. Det giver et live overblik over trivslen på skolen og mulighed for at igangsætte initiativer, som kan hjælpe eleverne.

Hvem kan gøre hvad ?

Elever kan

Udvalgte lærere kan

Studievejledere kan

Ledere kan

gør det let at Få overblikket

Det er let at implementere trivselsværktøjet: Eleverne skal blot hente appen, eksempelvis på opfordring fra en lærer på timen. Der svarer eleverne på fem spørgsmål og så har skolen de første trivselsmålinger. Herefter minder appen automatisk eleverne om at svare. 

Skolen bestemmer selv hvilke trivselsansvarlige der skal have adgang til trivselsdata i dashboardet. Her kan de trivselsansvarlige følge trivslen hos den enkelte elev, for klassen, årgangen eller hele institutionen. Med app’en bliver det lettere at fokusere trivselsindsatser og ressourcer.

Identificer mistrivsel i tide

Tidlig identifikation er nøglen til at sikre god trivsel på skolen. Med løbende viden om elevernes og klassernes trivsel bliver det muligt at reagere hurtigt og igangsætte initiativer. 

Når en elev mistrives får skolen besked og kan dermed hurtigt tilbyde den hjælp eller støtte, som eleven har behov for. Elever kan også selv bede skolen om hjælp via app’en. På den måde sænkes barrieren for hjælp betydeligt.

Pris for trivselsværktøj

kr 2500 md.
  • Op til 500 elever
  • Dashboard til trivselsansvarlige
  • 100% GDPR compliant
  • Tilføj 500 elever (+500 kr./md.)

Vil du vide mere?

Har du eller dine kollegaer brug for mere information? Vi er klar til at hjælpe jer med trivselsarbejdet .