Om os

Hos os kan unge få terapi og rådgivning over en live videoforbindelse af psykologistuderende, som går på kandidatuddannelsen. Mange unge har det svært i dag og mangler hjælp til at komme på rette spor. Det er det vi er sat i verden til at hjælpe med. Vi hjælper bl.a. med stressudfordringer, angst og bekymringer.

Vores filosofi er, at barrieren for hjælp skal sænkes: Ved at afvikle sessionerne online sænkes adgangsbarrieren og man kan deltage i trygge rammer derhjemme og efter skoletid. Hos os kan unge altså få hjælp i øjenhøjde af en anden ung studerende, som har en stærk faglig ballast. Samtidig bruger Elevaid en autoriseret psykolog til at supervisere og kvalitetssikre forløbene. Vi yder rådgivning og terapi – ikke behandling af svære psykiske diagnoser.

Vores mission

"Elevaids mission er at hjælpe unge med personlige og sociale problemer, så de får de bedste forudsætninger for et godt ungdomsliv."
Nikolaj Schlüter
Stifter

Marie Josephine
Olesen

Rådgiver

Hampus
Andreasen

Rådgiver

Cecilie
Bogner

Rådgiver

Hjalti
Jónsson

Supervisor
PhD, aut. psykolog

Nikolaj
Schlüter

Stifter

Spørgsmål & svar

Ja, vores rådgivere er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at rådgiveren ikke må videregive information om klientens private forhold såsom udfordringer, rutiner, synspunkter, tro, nærmeste relationer eller andre oplysninger, som er blevet givet i fortrolighed. Tavshedspligten kan dog tilsidesættes af underretningspligten i særlige tilfælde. Tavshedspligten kan eksempelvis brydes for at forhindre kriminelle handlinger og/eller sikre rimelige livsvilkår for klienten. Elevaid følger Dansk Psykologforenings anbefalinger om tavshedspligt (2013).

Elevaid hjælper unge, som døjer med sociale og personlige problemer af mild til moderat karakter. Størstedelen af de danske unge er i gang med en uddannelse og derfor har vi særligt fokus på, at hjælpe det store antal af unge under uddannelse, som har lyst til at gennemføre deres igangværende uddannelse, men som har svært ved det. 

En rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA, 2014) viser, at størstedelen af fravær og frafald blandt elever ikke skyldes faglige udfordringer, men sociale problemer i familien/livet, manglende opbakning fra familien, manglende motivation, dårlig økonomi eller begrænset socialt netværk på skolen. Elevaids rådgivning er derfor rettet mod at løse de sociale udfordringer, som elever støder på, og som de har svært ved at klare alene. Det er altså en bred vifte af elever med udfordringer af mild til moderat karakter, som Elevaid kan og vil hjælpe så de har de bedste forudsætninger for at gennemføre den uddannelse de ønsker.

Alle Elevaids rådgivere har en bachelorgrad i psykologi og er nu igang med kandidatuddannelsen. De har derfor en stærk faglig ballast og de nødvendige erfaringer og færdigheder til at indtage og udøve terapeutrollen – herunder terapeutens procesmæssige og strukturerende opgaver. For at få noget ud af et forløb er det afgørende at man har en god relation til sin rådgiver og føler sig forstået. Vores rådgivere er selv unge og kan derfor let møde unge i øjenhøjde og kender til de problematikker man støder på som ung. Alle rådgivere superviseres af en autoriseret psykolog med mere end 15 års erfaring.

Efter internettets fremtog har forskere internationalt og i Danmark undersøgt effekterne af digital terapi sammenlignet med mere traditionel terapi, der forudsætter et fysisk møde. Der er naturligvis forskel på, hvilke former for digital terapi forskerne har undersøgt, og hvordan det påvirker mennesker med forskellige udfordringer. Forskernes konklusioner er ret entydige, i det de finder, at digital terapi har samme effekt som den mere traditionelle terapi. De positive forskningsresultater har bl.a.  betydet, at man på tværs af regionerne i Danmark har indført internetbaseret terapi i psykiatrien.

Elevaids rådgivere er endnu ikke færdiguddannede psykologer, og yder derfor rådgivning og terapi – ikke behandling af noget art, herunder af svære psykiske lidelser som eksempelvis depressioner, skizofreni, selvskadende lidelser, alvorlig angst eller bipolare lidelser. Elevaids rådgivere har derfor klare instrukser om at hjælpe unge mennesker, som skal have behandling af svære psykiske lidelser videre til egen læge eller autoriserede psykologer. Vi arbejder tæt sammen med en autoriseret psykolog, som superviserer Elevaids rådgivere og hjælper med at håndtere situationer som disse. Det er afgørende for Elevaid at få hjulpet unge mennesker med svære lidelser videre til et tilbud, som kan håndtere den unges alvorlige udfordringer.

Elevaids rådgivere modtager løbende supervision af en autoriseret psykolog med mere end 15 års erfaring. Supervision er et lukket forum med tavshedspligt, hvor Elevaids rådgivere får råd og sparring fra den autoriserede psykolog til konkrete udfordringer. Her får de også mulighed for at sparre med de andre rådgivere og udveksle erfaringer, som kan bidrage til at forbedre rådgivningen.