Elevrådgivning til unge

Let tilgængeligt

Live videorådgivning sænker barrieren for hjælp. Du kan deltage, hvor du vil, og vi har åbent efter skoletid.

Ung til yngre

Elevaids rådgivere er psykologistuderende i alderen 23-28 år. Vi rådgiver i øjenhøjde og har en stærk faglig ballast.

Tidlig hjælp

Ingen lange ventetider hos os. Vi hjælper hurtigt med konkrete råd og værktøjer som er tilpasset din situation.

Det fortæller unge, som har fået rådgivning hos os

Mød en rådgiver

"Hvis du oplever udfordringer, så skal du vide, at du ikke er alene"
Cecilie, rådgiver

Vi hjælper unge med at

Forskning og trivselsmålinger viser, at flere og flere unge føler sig stresset. Symptomer på stress kan være mave- eller hovedpine, tørhed i munden, vanskeligheder med at sove om aftenen og glemsomhed. Vi kan hjælpe dig med at mindske stressen med konkrete råd om hvordan du kan undgå at presse dig selv og hvad du skal gøre i situationer hvor tingene bliver uoverskuelige.

Angst er en række fysiologiske reaktioner, som kan føles meget ubehagelige når de kommer til ydtryk. Der findes forskellige typer angst (fx panikangst, social fobi, OCD) og de kan variere både i forekomst og intensitet. Vores rådgivere kan hjælpe dig med at mindske og kontrollere din angst med Kognitiv Adfærdsterapi (KAT). 

Har du ofte høje forventninger til dig selv og føler du dig sjældent god nok til det du laver? Forventningspres kan kontrolleres med de rigtige værktøjer, så du ikke mister lysten og modet til at gå til nye opgaver. 

Skilsmisser, sorg eller konflikter i familien kan fylde meget – især når man som ung har brug for en solid base. Vi hjælper dig med at håndtere situationer, hvor din base er rystet. 

Stress, pres og bekymringer kan ofte gøre skolegangen uoverskuelig. For at få det bedste ud af skolen er det afgørende at du har det godt med dig selv og dine omgivelser.

Eksamensangst kan ramme mange og det er helt naturligt at være nervøs op til prøver og eksaminer. Vi hjælper dig med at håndtere eksamensangsten, så den ikke lammer dig under oplæsningen og på selve eksamensdagen. 

Perfektionisme kan opstå på baggrund af egne forventninger, men ofte ligger der urealistiske forestillinger eller antagelser om krav fra andre bag. Det kan være svært at navigere i når man er ung, ambitiøs og gerne vil levere gode resultater. Ambitioner er gode, men skal ikke styre hele dit liv. Vi hjælper dig med at få det bedste ud af dine ambitioner. 

Vi tilpasser altid vores rådgivning til dine konkrete behov og ønsker. Det vigtigste for os er, at vi kan hjælpe dig godt videre. 

Vi møder dig, hvor du er

Hos Elevaid rådgiver vi unge om store og små udfordringer. Det kan være alt fra stress og præstationsangst til lavt selvværd og manglende skolelyst. Altså problemer som rigtig mange unge kender til, og som fylder alt for meget i hverdagen.

Rådgivningen foregår over en live videoforbindelse, og det betyder, at du nemt og hurtigt kan få hjælp – også efter skoletid. Rådgivningen er let tilgængelig fra dit eget hjem.

Stærk faglig ballast

Elevaids rådgivere er unge mennesker, som studerer psykologi på kandidatuddannelsen. Du vil altså blive mødt i øjenhøjde af en faglig kompetent og ung rådgiver, som har redskaberne til at hjælpe dig med at håndtere dine udfordringer.

Længden på forløbet vil blive tilpasset dine ønsker og behov og uanset hvor mange sessioner du vil have brug for, vil du have den samme rådgiver hele vejen igennem.

kvalitetssikring

Elevaids rådgivere er alle trænede i rådgivning og terapi gennem deres uddannelse og Elevaids interne træningsforløb. Samtidig modtager alle vores ansatte supervision fra en autoriseret psykolog, som har mere end 15 års erfaring.

Vores ansatte er underlagt tavshedspligt og videoforbindelsen er krypteret. Elevaids rådgivning er altså både sikker, fortrolig og kvaliteten er i højsæde.

Tidlig indsats = effektiv indsats

Vi følger stepped-care-logikken, som viser at tidlige og forebyggende indsatser er mest effektive.

Støt eleverne med den rette hjælp

Vores rådgivere er specialiseret i at hjælpe unge med de personlige udfordringer, som hindrer en god skolegang.

Øget trivsel og mindsket frafald

Elevaid er en god social investering for skoler. Vi hjælper unge og øger fastholdelsen i uddannelsesforløbet.

Spørgsmål og svar

Ja, vores rådgivere er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at rådgiveren ikke må videregive information om klientens private forhold såsom udfordringer, rutiner, synspunkter, tro, nærmeste relationer eller andre oplysninger, som er blevet givet i fortrolighed. Tavshedspligten kan dog tilsidesættes af underretningspligten i særlige tilfælde. Tavshedspligten kan eksempelvis brydes for at forhindre kriminelle handlinger og/eller sikre rimelige livsvilkår for klienten. Elevaid følger Dansk Psykologforenings anbefalinger om tavshedspligt (2013).

Elevaid hjælper unge, som døjer med sociale og personlige problemer af mild til moderat karakter. Størstedelen af de danske unge er i gang med en uddannelse og derfor har vi særligt fokus på, at hjælpe det store antal af unge under uddannelse, som har lyst til at gennemføre deres igangværende uddannelse, men som har svært ved det. 

En rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA, 2014) viser, at størstedelen af fravær og frafald blandt elever ikke skyldes faglige udfordringer, men sociale problemer i familien/livet, manglende opbakning fra familien, manglende motivation, dårlig økonomi eller begrænset socialt netværk på skolen. Elevaids rådgivning er derfor rettet mod at løse de sociale udfordringer, som elever støder på, og som de har svært ved at klare alene. Det er altså en bred vifte af elever med udfordringer af mild til moderat karakter, som Elevaid kan og vil hjælpe så de har de bedste forudsætninger for at gennemføre den uddannelse de ønsker.

Alle Elevaids rådgivere har en bachelorgrad i psykologi og er nu igang med kandidatuddannelsen. De har derfor en stærk faglig ballast og de nødvendige erfaringer og færdigheder til at indtage og udøve terapeutrollen – herunder terapeutens procesmæssige og strukturerende opgaver. For at få noget ud af et forløb er det afgørende at man har en god relation til sin rådgiver og føler sig forstået. Vores rådgivere er selv unge og kan derfor let møde unge i øjenhøjde og kender til de problematikker man støder på som ung. Alle rådgivere superviseres af en autoriseret psykolog med mere end 15 års erfaring.

Efter internettets fremtog har forskere internationalt og i Danmark undersøgt effekterne af digital terapi sammenlignet med mere traditionel terapi, der forudsætter et fysisk møde. Der er naturligvis forskel på, hvilke former for digital terapi forskerne har undersøgt, og hvordan det påvirker mennesker med forskellige udfordringer. Forskernes konklusioner er ret entydige, i det de finder, at digital terapi har samme effekt som den mere traditionelle terapi. De positive forskningsresultater har bl.a.  betydet, at man på tværs af regionerne i Danmark har indført internetbaseret terapi i psykiatrien.

Elevaids rådgivere er endnu ikke færdiguddannede psykologer, og yder derfor rådgivning og terapi – ikke behandling af noget art, herunder af svære psykiske lidelser som eksempelvis depressioner, skizofreni, selvskadende lidelser, alvorlig angst eller bipolare lidelser. Elevaids rådgivere har derfor klare instrukser om at hjælpe unge mennesker, som skal have behandling af svære psykiske lidelser videre til egen læge eller autoriserede psykologer. Vi arbejder tæt sammen med en autoriseret psykolog, som superviserer Elevaids rådgivere og hjælper med at håndtere situationer som disse. Det er afgørende for Elevaid at få hjulpet unge mennesker med svære lidelser videre til et tilbud, som kan håndtere den unges alvorlige udfordringer.

Elevaids rådgivere modtager løbende supervision af en autoriseret psykolog med mere end 15 års erfaring. Supervision er et lukket forum med tavshedspligt, hvor Elevaids rådgivere får råd og sparring fra den autoriserede psykolog til konkrete udfordringer. Her får de også mulighed for at sparre med de andre rådgivere og udveksle erfaringer, som kan bidrage til at forbedre rådgivningen.

Vil du vide mere?

Du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.