Elevrådgivning der virker

Let tilgængeligt

Live videorådgivning sænker barrieren for hjælp. Elever kan deltage efter skoletid.

Ung til yngre

Elevaids rådgivere er fagligt stærke kandidatstuderende i psykologi.

Tidlig hjælp

Ingen lange ventetider hos os. Vi kontakter eleven inden for 48 timer.

Det fortæller unge, som har fået rådgivning hos os

Mød en rådgiver

"Hvis du oplever udfordringer, så skal du vide, at du ikke er alene"
Cecilie, rådgiver

Sådan fungerer samarbejdet med skolen

1) Visitation

Studievejledere visiterer elever til os. Vi kontakter eleven og starter rådgivningsforløbet. Et forløb varer typisk 8-10 sessioner og afvikles online.

2) Handleplan

Elev og rådgiver udarbejder en handleplan ved forløbets afslutning. Det sikrer opfølgning på skolen.

3) Øget trivsel

Sammen har vi hjulpet flere unge godt på vej i deres uddannelsesforløb.

Vores rådgivere hjælper bl.a. elever med at

Forskning og trivselsmålinger viser, at flere og flere unge føler sig stresset. Symptomer på stress kan være mave- eller hovedpine, tørhed i munden, vanskeligheder med at sove om aftenen og glemsomhed. Vi kan hjælpe dig med at mindske stressen med konkrete råd om hvordan du kan undgå at presse dig selv og hvad du skal gøre i situationer hvor tingene bliver uoverskuelige.

Angst er en række fysiologiske reaktioner, som kan føles meget ubehagelige når de kommer til ydtryk. Der findes forskellige typer angst (fx panikangst, social fobi, OCD) og de kan variere både i forekomst og intensitet. Vores rådgivere kan hjælpe dig med at mindske og kontrollere din angst med Kognitiv Adfærdsterapi (KAT). 

Har du ofte høje forventninger til dig selv og føler du dig sjældent god nok til det du laver? Forventningspres kan kontrolleres med de rigtige værktøjer, så du ikke mister lysten og modet til at gå til nye opgaver. 

Skilsmisser, sorg eller konflikter i familien kan fylde meget – især når man som ung har brug for en solid base. Vi hjælper dig med at håndtere situationer, hvor din base er rystet. 

Stress, pres og bekymringer kan ofte gøre skolegangen uoverskuelig. For at få det bedste ud af skolen er det afgørende at du har det godt med dig selv og dine omgivelser.

Eksamensangst kan ramme mange og det er helt naturligt at være nervøs op til prøver og eksaminer. Vi hjælper dig med at håndtere eksamensangsten, så den ikke lammer dig under oplæsningen og på selve eksamensdagen. 

Perfektionisme kan opstå på baggrund af egne forventninger, men ofte ligger der urealistiske forestillinger eller antagelser om krav fra andre bag. Det kan være svært at navigere i når man er ung, ambitiøs og gerne vil levere gode resultater. Ambitioner er gode, men skal ikke styre hele dit liv. Vi hjælper dig med at få det bedste ud af dine ambitioner. 

Vi tilpasser altid vores rådgivning til dine konkrete behov og ønsker. Det vigtigste for os er, at vi kan hjælpe dig godt videre. 

Let tilgængeligt

Rådgivningen foregår over en live videoforbindelse og efter skoletid. Elever som har behov for hjælp skal ikke bede om fri eller få fravær, hvis de har brug for hjælp.

Det sænker barrieren for hjælp betydeligt og det er vores erfaring, at vi kan nå ud til elever, som ellers ikke vil tage imod hjælp.  

Ung til yngre

Elevaids rådgivere er unge mennesker, som studerer psykologi på kandidatuddannelsen. Eleverne vil altså blive mødt i øjenhøjde af en faglig kompetent og ung rådgiver, som har redskaberne til at hjælpe med at håndtere udfordringer som hindrer en god skolegang.

Et forløb varer typisk 10 sessioner med en ugentlig samtale. Eleven har den samme rådgiver igennem hele forløbet.

kvalitetssikring

Elevaids rådgivere er alle trænede i rådgivning og terapi gennem deres uddannelse og Elevaids interne træningsforløb. Samtidig modtager alle vores ansatte supervision fra en autoriseret psykolog, som har mere end 15 års erfaring.

Vores ansatte er underlagt tavshedspligt og videoforbindelsen er krypteret. Elevaids rådgivning er altså både sikker, fortrolig og kvaliteten er i højsæde.

Spørgsmål og svar

Der findes ikke to ens forløb og derfor heller ikke et enkelt svar på hvor mange sessioner elever har brug for.

Vores erfaring viser, at et forløb på 8-10 sessioner med én session i ugen giver en god effekt. Med en ugentlig samtale er det muligt at arbejde målrettet og fastholde den positive udvikling. Efter 8-10 sessioner kan man typisk ‘stå på egne ben’, da vi anvender teknikker og metoder, som gør eleven i stand til selv at tackle udfordringerne i fremtiden. 

Studievejledere henviser elever til os. Herefter sørger vi for at kontakte eleven inden for 48 timer og opstarte forløbet. Eleven og rådgiveren aftaler selv hvornår samtalerne ligger – oftest efter skoletid og med en uges mellemrum. 

Når forløbet er afsluttet får den studievejleder, som henviste eleven, besked og en konkret handleplan for eleven. 

Det gør skolen. Hvis man skal lykkes med at hjælpe frafaldstruede elever er det afgørende at sænke barrieren for hjælp og sætte hurtigt ind.

Vores rådgivere er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at rådgiveren ikke må videregive information om klientens private forhold såsom udfordringer, rutiner, synspunkter, tro, nærmeste relationer eller andre oplysninger, som er blevet givet i fortrolighed. Tavshedspligten kan dog tilsidesættes af underretningspligten i særlige tilfælde (eksempelvis for at forhindre kriminelle handlinger og/eller sikre rimelige livsvilkår for klienten). Elevaid følger Dansk Psykologforenings anbefalinger om tavshedspligt (2013).

Handleplaner for individuelle elever deles kun efter samtykke fra eleven.

Efter internettets fremtog har forskere internationalt og i Danmark undersøgt effekterne af digital terapi sammenlignet med mere traditionel terapi, der forudsætter et fysisk møde. Der er naturligvis forskel på, hvilke former for digital terapi forskerne har undersøgt, og hvordan det påvirker mennesker med forskellige udfordringer. Forskernes konklusioner er ret entydige, i det de finder, at digital terapi har samme effekt som den mere traditionelle terapi. De positive forskningsresultater har bl.a.  betydet, at man på tværs af regionerne i Danmark har indført internetbaseret terapi i psykiatrien.

Elevaids rådgivere er endnu ikke færdiguddannede psykologer, og yder derfor rådgivning og terapi – ikke behandling af noget art, herunder af svære psykiske lidelser som eksempelvis depressioner, skizofreni, selvskadende lidelser, alvorlig angst eller bipolare lidelser. Elevaids rådgivere har derfor klare instrukser om at hjælpe unge mennesker, som skal have behandling af svære psykiske lidelser videre til egen læge eller autoriserede psykologer. Vi arbejder tæt sammen med en autoriseret psykolog, som superviserer Elevaids rådgivere og hjælper med at håndtere situationer som disse. Det er afgørende for Elevaid at få hjulpet unge mennesker med svære lidelser videre til et tilbud, som kan håndtere den unges alvorlige udfordringer.

Elevaids rådgivere modtager løbende supervision af en autoriseret psykolog med mere end 15 års erfaring. Supervision er et lukket forum med tavshedspligt, hvor Elevaids rådgivere får råd og sparring fra den autoriserede psykolog til konkrete udfordringer. Her får de også mulighed for at sparre med de andre rådgivere og udveksle erfaringer, som kan bidrage til at forbedre rådgivningen.

Alle Elevaids rådgivere har en bachelorgrad i psykologi og er nu igang med kandidatuddannelsen. De har derfor en stærk faglig ballast og har gennemført faget ‘interventionsmetode’, som giver dem praktisk træning og viden om konkrete terapimetoder. Det betyder at Elevaids rådgivere har de nødvendige erfaringer og færdigheder til at indtage og udøve terapeutrollen – herunder terapeutens procesmæssige og strukturerende opgaver. Alle rådgivere superviseres af en autoriseret psykolog med mere end 15 års erfaring.

Interesseret i mulighederne for din skole?