Book tid

  • Gratis forsamtale: En kortere snak over telefon på 20 min. med en rådgiver.
  • 1 session: Videosession på 45 min. med en rådgiver. Se mere under priser.
  • Vælg samtaleform og foreslå derefter op til 3 tidspunkter som passer dig.
Send

Spørgsmål & svar

Vi sender en betalingsanmodning på mail efter sessionen. Via mailen kan du let betale med MobilePay.

Afbud skal meldes senest 24 timer før samtalen afholdes, så Elevaid har muligheden for at give tiden til en anden. Du skal melde afbud pr. mail direkte til din rådgiver. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuldt honorar.

Ja, vores rådgivere er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at rådgiveren ikke må videregive information om klientens private forhold såsom udfordringer, rutiner, synspunkter, tro, nærmeste relationer eller andre oplysninger, som er blevet givet i fortrolighed. Tavshedspligten kan dog tilsidesættes af underretningspligten i særlige tilfælde (eksempelvis for at forhindre kriminelle handlinger og/eller sikre rimelige livsvilkår for klienten). Elevaid følger Dansk Psykologforenings anbefalinger om tavshedspligt (2013).

Elevaid ønsker at hjælpe de mange unge som døjer med sociale og personlige problemer af mild til moderat karakter. Størstedelen af danske unge er i gang med en uddannelse og derfor har vi særligt fokus på, at hjælpe det store antal af unge under uddannelse, som har lyst til at gennemføre deres igangværende uddannelse, men som har svært ved det. 

En rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) viste i 2014, at størstedelen af fravær og frafald blandt elever ikke skyldes faglige udfordringer, men sociale problemer i familien/livet, manglende opbakning fra familien, manglende motivation, dårlig økonomi eller begrænset socialt netværk på skolen. Elevaids rådgivning er derfor rettet mod at løse de sociale udfordringer, som elever støder på, og som de har svært ved at klare alene. Det er altså en bred vifte af elever med udfordringer af mild til moderat karakter, som Elevaid kan og vil hjælpe, så de har de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse.

Alle Elevaids rådgivere har en bachelorgrad i psykologi og er nu igang med kandidatuddannelsen. Alle Elevaids ansatte har derfor en stærk faglig ballast og har gennemført faget ‘interventionsmetode’, som giver dem praktisk træning og viden om konkrete terapimetoder. Det betyder at Elevaids rådgivere har de nødvendige erfaringer og færdigheder til at indtage og udøve terapeutrollen – herunder terapeutens procesmæssige og strukturerende opgaver. Alle rådgivere superviseres af en autoriseret psykolog med mere end 15 års erfaring.