Hvem kan hvad med trivselsværktøjet?

Gør en forskel for jeres elever - og gør en god forretning

Det kan betale sig at investere i elevtrivsel. Med Elevaids 

Gør en forskel for jeres elever
- og gør en god forretning

Elever kan

Udvalgte lærere kan

Studievejledere kan

Ledere kan

Tidlig indsats = effektiv indsats

Vi følger stepped-care-logikken, som viser at tidlige og forebyggende indsatser er mest effektive.

Støt eleverne med den rette hjælp

Vores rådgivere er specialiseret i at hjælpe unge med de personlige udfordringer, som hindrer en god skolegang.

Øget trivsel og mindsket frafald

Elevaid er en god social investering for skoler. Vi hjælper unge og øger fastholdelsen i uddannelsesforløbet.