Hvem kan hvad med trivselsværktøjet?

Gør noget godt for eleverne - og gør en god forretning

Add Your Heading Text Here

Elevaids trivselspakke understøtter skolers arbejde med trivsel og fastholdelse, så flere unge både trives og gennemfører deres uddannelse. Det er godt for den enkelte elev og godt for skolens økonomi. Trivselspakken består af både trivselsværktøjet og elevrådgivningen, men kan også rekvireres hver for sig. Uanset pakkens sammensætning, så har vi dokumentation for øget trivsel og fastholdelse, når skoler benytter Elevaids trivselsværktøj og elevrådgivning. Summa summarum: Det kan betale sig at investere i trivsel, for der er både et stort menneskeligt og økonomisk afkast.

Skole X køber Elevaids trivselspakke i ét år for 87.600 kr. Det giver 250 elever adgang til at lave løbende trivsels-check-ins via appen. Dertil får 20 elever et individuelt rådgivningsforløb på ca. 8 sessioner hver.

 • Med Elevaids trivselsværktøj identificerer skolen 40 elever, der mistrives, som skolen ville have haft svært ved at identificere via. ’traditionelle’ kilder.
 • 20 ud af 40 identificerede elever tager imod elevrådgivning hos Elevaid
 • 10 ud af de 20 identificerede elever fastholdes i uddannelse, hvor primære årsag er positiv effekt af elevrådgivningen 

Skole X beholder taxameterstøtte svarende til 10 elever med gennemsnitlig ”taxameterværdi” på 70.000 kr. per elev.

→ Resultat: Øget trivsel blandt elever + økonomisk gevinst på 612.400 kroner, når Elevaids trivselspakke er betalt.

Trivselsværktøj

kr 2500 md.
 • Op til 250 elever
 • Dashboard til trivselsansvarlige
 • 100% GDPR compliant
 • Tilføj 500 elever (+500 kr./md.)

Trivselspakke

Hjælp flere elever ved at kombinere vores trivselsværktøj og elevrådgivning
kr 7300 md.
 • Op til 250 elever på trivselsværktøjet
 • 5 løbende elevrådgivningsforløb (14 sessioner/md.)
 • Spar 5% ved at samle i trivselspakke
Foretrukket

Elevrådgivning

kr 5600 md.
 • 5 elevrådgivningsforløb
  (14 sessioner/md.)
 • Vi kontakter elever inden for for 48 timer
 • Rådgivning efter skoletid
 • Afsluttende handleplan til studievejledere

Elevrådgivning

Der findes ikke to ens forløb og derfor heller ikke et enkelt svar på hvor mange sessioner elever har brug for.

Vores erfaring viser, at et forløb på 8-10 sessioner med én session i ugen giver en god effekt. Med en ugentlig samtale er det muligt at arbejde målrettet og fastholde den positive udvikling. Efter 8-10 sessioner kan man typisk ‘stå på egne ben’, da vi anvender teknikker og metoder, som gør eleven i stand til selv at tackle udfordringerne i fremtiden. 

Rågiveren sender et link til et krypteret videorum på mail. Du klikker blot på linket når sessionen skal starte, hvorefter rådgiveren kan lukke dig ind. Du skal ikke installere noget eller huske koder for at få adgang. Ganske nemt.

Vi anbefaler, at du sidder alene og uforstyrret med din computer under sessionen. 

Du kan betale med kort i bookingsystemet (tryk på ‘book tid’). Vi trækker først pengene når sessionen er afviklet. 

Afbud skal meldes senest 24 timer før samtalen afholdes, så Elevaid har muligheden for at give tiden til en anden. Du skal melde afbud pr. mail direkte til din rådgiver. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuldt honorar.

Vores rådgivere er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at rådgiveren ikke må videregive information om klientens private forhold såsom udfordringer, rutiner, synspunkter, tro, nærmeste relationer eller andre oplysninger, som er blevet givet i fortrolighed. Tavshedspligten kan dog tilsidesættes af underretningspligten i særlige tilfælde (eksempelvis for at forhindre kriminelle handlinger og/eller sikre rimelige livsvilkår for klienten). Elevaid følger Dansk Psykologforenings anbefalinger om tavshedspligt (2013).

Alle Elevaids rådgivere har en bachelorgrad i psykologi og er nu igang med kandidatuddannelsen. De har derfor en stærk faglig ballast og har gennemført faget ‘interventionsmetode’, som giver dem praktisk træning og viden om konkrete terapimetoder. Det betyder at Elevaids rådgivere har de nødvendige erfaringer og færdigheder til at indtage og udøve terapeutrollen – herunder terapeutens procesmæssige og strukturerende opgaver. Alle rådgivere superviseres af en autoriseret psykolog med mere end 15 års erfaring.

Elevaid hjælper unge, som døjer med sociale og personlige problemer af mild til moderat karakter. Størstedelen af de danske unge er i gang med en uddannelse og derfor har vi særligt fokus på, at hjælpe det store antal af unge under uddannelse, som har lyst til at gennemføre deres igangværende uddannelse, men som har svært ved det. 

En rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA, 2014) viser, at størstedelen af fravær og frafald blandt elever ikke skyldes faglige udfordringer, men sociale problemer i familien/livet, manglende opbakning fra familien, manglende motivation, dårlig økonomi eller begrænset socialt netværk på skolen. Elevaids rådgivning er derfor rettet mod at løse de sociale udfordringer, som elever støder på, og som de har svært ved at klare alene. Det er altså en bred vifte af elever med udfordringer af mild til moderat karakter, som Elevaid kan og vil hjælpe så de har de bedste forudsætninger for at gennemføre den uddannelse de ønsker.

Trivselsværktøj

Hør om samarbejdet med Viby Gymnasium

Siden februar '20 har vi i Elevaid hjulpet unge på skolen med personlige problemer som stress, angst, forventningspres og manglende skolelyst. Og det virker: Gennem online samtaleforløb hos vores dygtige rådgivere får eleverne støtte og redskaber til at håndtere personlige problemer og dermed komme godt gennem deres uddannelse. Det øger med andre ord trivslen og er med til at mindske frafaldet.

Priser for Elevrådgivning

Gratis forsamtale

0 kr.

1 Session

495 kr.

Elever kan

Udvalgte lærere kan

Studievejledere kan

Ledere kan

Tidlig indsats = effektiv indsats

Vi følger stepped-care-logikken, som viser at tidlige og forebyggende indsatser er mest effektive.

Støt eleverne med den rette hjælp

Vores rådgivere er specialiseret i at hjælpe unge med de personlige udfordringer, som hindrer en god skolegang.

Øget trivsel og mindsket frafald

Elevaid er en god social investering for skoler. Vi hjælper unge og øger fastholdelsen i uddannelsesforløbet.

Google authenticator

Når du nulstiller din bruger til dashboardet skal du også oprette en ny Google Authenticator kode. Dette føres du automatisk igennem i oprettelsesprocessen. Når du scanner QR-koden vil du møde følgende besked: ‘Kontoen findes allerede. Du har allerede en google-Authenticator-konto ved navn “elevaid (mail)”‘ Du kan nu vælge enten at ‘Beholde begge’ eller ‘Erstat’. Her vælger du ‘Erstat’. Din nye kode er nu oprettet, og du kan bruge Google Authenticator som du plejer, når du logger ind på dashboardet. 

 

Hvis din tofaktor kode tidligere har virket, men pludselig begynder at give fejlmeldingen “verifikationskode ikke gyldig”, kan det skyldes en fejl i din Google Authenticator app. Dette problem kan du selv løse ved at følge denne guide.

 

Android:

Gå ind på din Google Authenticator appen og tryk på de tre prikker i højre hjørne. Tryk her ‘Indstillinger’ ‘rettelse af klokkeslæt for koder’ < ‘Synkroniser nu’

 

Iphone:

Gå ind i telefonens indstillinger. Vælg ‘Generelle indstillinger’ < ‘Dato og tid’ < Slå her automatisk synkronisering fra og derefter til igen 

 

Hvis det stadig ikke virker, er du velkommen til at kontakte ‘kontakt@elevaid.dk’