Hvem kan hvad med trivselsværktøjet?

Hvem kan gøre hvad med trivselsværktøjet?

Elever kan

Udvalgte lærere kan

Studievejledere kan

Ledere kan