Hvem kan hvad med trivselsværktøjet?

Hvem kan gøre hvad med trivselsværktøjet?

Samarbejde er afgørende

Elevaid samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at øge trivsel og motivation samt mindske fravær og frafald. Med Elevaid får studievejledningen på den enkelte skole mulighed for at sende elever i individuelle rådgivningsforløb. Her får eleverne støtte, vejledning og konkrete mestringsstrategier til at håndtere sociale og personlige udfordringer. Det skaber de rette forudsætninger for et godt uddannelsesforløb.

Når et forløb afsluttes får skolens studievejledning – efter samtykke fra eleven – en handleplan, som opsummerer forløbet og elevens fremadrettede målsætninger. Det giver studievejledningen mulighed for at fastholde den positive udvikling og trivsel på skolen. Elever med alvorlige psykiske lidelser, som har behov for klinisk behandling, vejledes til at søge egen læge og/eller psykologbehandling og afsluttes hos os. 

Ingen lange ventetider hos os. Vi hjælper hurtigt elever med konkrete råd og værktøjer som hjælper dem godt på vej i uddannelseslivet.

Elever kan

Udvalgte lærere kan

Studievejledere kan

Ledere kan