vi understøtter skolers trivselsarbejde

Trivselsmåling

Et live overblik giver handlemuligheder

Med Elevaids trivselsværktøj får uddannelsesinstitutioner løbende indblik i, hvilke elever der trives og mistrives – også når eleverne er hjemsendte, har fjernundervisning eller er i praktikker. Fokusér trivselsindsatser og ressourcer.

Elevrådgivning

Vi sænker barrieren for hjælp

Vi rådgiver elever over en live videoforbindelse, så de kan deltage hjemmefra og efter skoletid. ​Rådgiverne er psykologistuderende i alderen 23-27 år. De møder eleven i øjenhøjde med en stærk faglig ballast.

Moderne trivselsmåling: Opdag mistrivsel i tide

Rådgivning: Vi møder eleverne, hvor de er

1) Visitation

Studievejledere visiterer elever til os. Vi kontakter eleven og starter rådgivningsforløbet. Et forløb varer typisk 8-10 sessioner og afvikles online.

2) Handleplan

Elev og rådgiver udarbejder en handleplan ved forløbets afslutning. Det sikrer opfølgning på skolen.

3) Øget trivsel

Sammen har vi hjulpet flere unge godt på vej i deres uddannelsesforløb.

Hør om samarbejdet med Viby Gymnasium

Siden februar '20 har vi i Elevaid hjulpet unge på skolen med personlige problemer som stress, angst, forventningspres og manglende skolelyst. Og det virker: Gennem online samtaleforløb hos vores dygtige rådgivere får eleverne støtte og redskaber til at håndtere personlige problemer og dermed komme godt gennem deres uddannelse. Det øger med andre ord trivslen og er med til at mindske frafaldet.

"På Viby Gymnasium har vi et godt samarbejde med Elevaid. Elevaid har hjulpet en bred elevgruppe med alt fra håndtering af angst- og stressproblematikker til motivation og gennemførsel af eksaminer. Vi har oplevet, at både elever og studievejledere har været meget glade for både samtaleforløb og samarbejde. Elevaid styrker skolens trivselsarbejde."
Tine Ørum Secher
Uddannelsesleder, Viby Gymnasium & HF

Læs mere om vores trivselshjælp til skoler

Elevaid samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at øge trivsel og motivation samt mindske fravær og frafald. Med Elevaid får studievejledningen på den enkelte skole mulighed for at sende elever i individuelle rådgivningsforløb. Her får eleverne støtte, vejledning og konkrete mestringsstrategier til at håndtere sociale og personlige udfordringer. Det skaber de rette forudsætninger for et godt uddannelsesforløb.

Når et forløb afsluttes får skolens studievejledning – efter samtykke fra eleven – en handleplan, som opsummerer forløbet og elevens fremadrettede målsætninger. Det giver studievejledningen mulighed for at fastholde den positive udvikling og trivsel på skolen. Elever med alvorlige psykiske lidelser, som har behov for klinisk behandling, vejledes til at søge egen læge og/eller psykologbehandling og afsluttes hos os. 

Ingen lange ventetider hos os. Vi hjælper hurtigt elever med konkrete råd og værktøjer som hjælper dem godt på vej i uddannelseslivet.

Tidlig indsats = effektiv indsats

Vi følger stepped-care-logikken, som viser at tidlige og forebyggende indsatser er mest effektive.

Et redskab til studievejledere

Med Elevaid får studievejledere et konkret redskab til at hjælpe socialt og personligt udfordrede elever.

Øget trivsel og mindsket frafald

Elevaid er en god social investering for skoler. Vi hjælper unge og øger fastholdelsen i uddannelsesforløbet.

Vil du vide mere?

Har du eller dine kollegaer brug for mere materiale eller en uddybende snak om, hvordan vi arbejder med at øge trivslen, er du velkommen til at kontakte os.