SAmmen hjælper vi unge

"På Viby Gymnasium har vi et godt samarbejde med Elevaid. Elevaid har hjulpet en bred elevgruppe med alt fra håndtering af angst- og stressproblematikker til motivation og gennemførsel af eksaminer. Vi har oplevet, at både elever og studievejledere har været meget glade for både samtaleforløb og samarbejde. Elevaid styrker skolens trivselsarbejde."
Tine Ørum Secher
Uddannelsesleder, Viby Gymnasium & HF

Samarbejde med studievejledningen

Elevaid samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at øge trivsel og motivation samt mindske fravær og frafald. Med Elevaid får studievejledningen på den enkelte skole mulighed for at sende elever i individuelle rådgivningsforløb. Her får eleverne støtte, vejledning og konkrete mestringsstrategier til at håndtere sociale og personlige udfordringer. Det skaber de rette forudsætninger for et godt uddannelsesforløb.

Handleplan

Når et forløb afsluttes får skolens studievejledning – efter samtykke fra eleven – en handleplan, som opsummerer forløbet og elevens fremadrettede målsætninger. Det giver studievejledningen mulighed for at fastholde den positive udvikling og trivsel på skolen. Elever med alvorlige psykiske lidelser, som har behov for klinisk behandling, vejledes til at søge egen læge og/eller psykologbehandling og afsluttes hos os. 

Sådan kommer din skole i gang med elevaid

1) Samarbejde

Uddannelsesinstitutionen og Elevaid indgår aftale om samarbejde.

2) Visitation

Studievejledere visiterer elever til os her på siden. Vi kontakter eleverne og starter forløb.

3) Handleplan

Elev og rådgiver udarbejder en handleplan, som deles med skolen ved forløbets afslutning.

4) Øget trivsel

Sammen har vi hjulpet flere unge godt på vej i deres uddannelsesforløb.

Henvis elev her

Eleven bliver ringet op af sin rådgiver og aftaler tidpunkt for første session.
Når tidspunktet er aftalt, modtager eleven et link til en krypteret videoforbindelse.
I forbindelse med samtalerne hos Elevaid er det nødvendigt, at rådgiveren noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke personoplysninger behandler vi?
I forbindelse med samtalerne noterer rådgiveren relevante oplysninger om dig. Vi modtager også oplysninger fra din skole. De oplysninger vi noterer er dit navn, køn, mailadresse, hvilken klasse du går i og de emner, som du taler med rådgiveren om og evt. aftaler. Oplysningerne anvendes til brug for samtalerne mellem dig og rådgiveren og til de administrative funktioner hos os.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt og har interne regler, der sikrer dette.

2. Videregivelse af oplysninger
Alt, der tales om og noteres, er fortroligt. Vi videregiver ikke oplysninger om dig uden dit samtykke. I særlige tilfælde kan der dog være undtagelser, der følger af lovgivningen.

3. Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?
Vi opbevarer oplysningerne i 5 år fra det seneste notat. Oplysninger til brug for administration og regnskaber opbevares så længe regnskabsreglerne kræver det. Det er op til 6 år.
Den dataansvarlige på www.elevaid.dk er Elevaid ApS, Katrinebjergvej 71, 7.tv., 8200 Aarhus N., CVR 40285865.

4. Dine rettigheder
Du har ret til indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Hvis du har givet samtykke til at vi videregiver oplysninger, kan du trække samtykket tilbage. Du har ret til at få rettet eller slettet eventuelle ukorrekte oplysninger. Klage over behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
Hos Elevaid skal det være nemt, fleksibelt og let tilgængeligt for den enkelte elev at komme i forløb. Vi ønsker at arbejde så forebyggende som muligt: Jo tidligere Elevaid får mulighed for at gennemføre samtaler med udfordrede elever, desto større er sandsynligheden for, at Elevaid kan hjælpe eleven godt på vej.
Nikolaj Schlüter
Stifter

Tidlig indsats = effektiv indsats

Vi følger stepped-care-logikken, som viser at tidlige og forebyggende indsatser er mest effektive.

Et redskab til studievejledere

Med Elevaid får studievejledere et konkret redskab til at hjælpe socialt og personligt udfordrede elever.

Lokal opfølgning gavner effekten

Efter samtykke fra eleven får studievejlederen en handleplan. Det muliggør lokal opfølgning.

Øget trivsel og mindsket frafald

Elevaid er en god social investering for skoler. Vi hjælper unge og øger fastholdelsen i uddannelsesforløbet.